Zakończyły się prace na nowym placu zabaw w Zakrzewie.

Plac składa się z: zestawu zabawowego „ szafirek” z którego mogą korzystać dzieci, które ukończyły 2 lata oraz zestaw zabawowy „meduza” z którego mogą korzystać dzieci, które ukończyły 3 lata, 2 ławki oraz kosz na śmieci.

Wartość inwestycji 100 000,00 zł brutto,  Wykonawcą była firma Grupą Hydro Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą przy ul. Farbiarskiej 28, 62 – 050 Mosina

J. Bartkowiak