Ponad 3000 uczniów zakończyło rok szkolny i 24 czerwca rozpoczęło wakacje, z tej okazji Wójt Gminy Dopiewo skierował list do młodzieży.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Pedagodzy i Pracownicy Oświaty

   Minął kolejny rok szkolny, w którym odczuwaliście niedogodności związane ze światową pandemią. Nareszcie jednak udało się zasiąść na dłużej w ławkach klasowych i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tak już pozostanie.

   Mimo tych niedogodności nauka trwała nieprzerwanie. Byliście aktywni i skoncentrowani na pokonywaniu wszelkich trudności związanych z nauczaniem online. Wskazują na to między innymi wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - mieliśmy pięcioro finalistów i dwoje laureatów reprezentujących szkoły Gminy Dopiewo w tych rywalizacjach na poziomie wojewódzkim. Największa grupa, bo aż  czworo z nich wykazało się wybitną wiedzą biologiczną.

   Jak pokazują statystyki i liczby w naszej gminie stale przybywa uczniów i przedszkolaków. Od września otworzyliśmy 9 nowych oddziałów szkolnych, a przedszkola przyjęły o 67 dzieci więcej. Jak się potem okazało nie był to koniec takiego trendu. Po 24 lutego, kiedy Rosja najechała na Ukrainę i rozpętała tragiczną w skutkach wojnę, do naszej gminy przyjechało ponad 1200 uchodźców, a wśród nich również dzieci. Ponad 200 z nich niemal od razu rozpoczęło naukę w gminnych placówkach oświatowych. I z tym problemem poradziliśmy sobie bardzo sprawnie za co - przy tej okazji - bardzo dziękuję dyrektorom, nauczycielom oraz moim współpracownikom.  

   Ważnym wydarzeniem oświatowym każdego roku są egzaminy ósmoklasistów. Aby z ulgą i beztroską wyjechać na wakacje, absolwenci naszych podstawówek muszą poczekać jeszcze kilka dni na wyniki. Myślę jednak, a nawet jestem pewien, że jako gmina ponownie wypadniemy bardzo dobrze w tej swoistej rywalizacji między gminami, miastami i regionami. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku wyniki uzyskane w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo wypadły na poziomie powyżej średniej krajowej, a w przypadku matematyki i języka angielskiego nawet wyraźnie powyżej tej średniej. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w skali kraju uzyskali średnio 60% punktów, zaś u nas ten wynik wyniósł 62%. Średnia krajowa z matematyki wyniosła 47%, a u nas było to 54%. I wreszcie za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali w kraju średnio 66%, a uczniowie z naszej gminy zapracowali na wynik o 10% wyższy.

Na koniec dziękując za wytrwałość, uwagę i poświęcenie wszystkim zaangażowanym w proces nauczania, a więc Wam drogie nauczycielki i drodzy nauczyciele oraz Wam szanowni rodzice, chciałbym życzyć dobrego wypoczynku i zbudowania pozytywnej energii w perspektywie przyszłego roku szkolnego. Uczennicom i uczniom, wszystkim dzieciom życzę zaś radosnych i bezpiecznych wakacji. Niech nie zabraknie Wam słonecznej pogody i szalonych pomysłów, dzięki którym te dwa miesiące upłyną w atmosferze prawdziwej przygody.

Dr Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo