Gmina Dopiewo otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą POZNAJ POLSKĘ.

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie 3 wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu. Wycieczki szkolne mają pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków.

Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 22.931,20 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 33.349,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 10.417,80 zł pochodzi z wpłat rodziców uczniów.

W ramach programu POZNAJ POLSKĘ uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu wezmą udział w następujących wycieczkach:

  1. Klasy I-III
    • dwie wycieczki jednodniowe do Biskupina i Mogilna, Rezerwat Archeologiczny Biskupin, Klasztor Benedyktynów w Mogilnie;
  2. Klasy IV-VIII
    • wycieczka trzydniowa do Krakowa, zwiedzanie: historycznej części Krakowa, Wawel, Collegium Maius, Wieliczka, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Ogród Doświadczeń Lema.


N. Styperek

logo programu Poznaj Polskę