34 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wzięło udział w wycieczce do Krakowa w ramach programu „Poznaj Polskę”, który ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas trzydniowego wyjazdu uczniowie zwiedzili historyczną część miasta m.in.: Plac Matejki, Barbakan, Bramę Floriańską, Stary Rynek, Bazylikę Mariacką i Sukiennice, a także: Wawel, z Zamkiem i katedrę oraz słynną Smoczą Jamę. W Collegium Maius (najstarszej polskiej uczelni), uczniowie mogli zobaczyć m.in. słynny krakowski kurant. Oprócz samego Krakowa uczniowie odwiedzali również Kopalnię Soli w Wieliczce z podziemnymi komnatami soli, które stały otworem dla żądnych wiedzy i wrażeń młodych odkrywców. Na zakończenie wyjazdu młodzi podróżnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum Narodowe w Sukiennicach i Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.

Wyjazd odbył się w dniach 8-10 czerwca 2022 roku miał wspomóc realizację podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki pozwala uczniom zdobycie nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

opr. MJ