Będzie rondo w Dąbrówce na skrzyżowaniu głównej ulicy tej miejscowości z drogą prowadzącą do Zakrzewa i Dąbrowy. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w lipcu tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2401P – ul. Poznańskiej, na odcinku od S11 do ul. Słonecznej w Dąbrówce, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg 2401P i 2417P. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, ale powstanie również kanalizacja deszczowa i odwodnienie drogi. Zbudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe. Zamontowane będą wiaty autobusowe.

Inwestorem jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2022 r.

Utrudnienia w ruchu i objazdy:  w związku z prowadzoną inwestycją planowane jest częściowe zamknięcie dróg powiatowych. Wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie planuje się zamknięcie drogi w kierunku Zakrzewa i wlotu w ul. Słoneczną. Objazd do Zakrzewa i Dąbrówki odbywać się będzie przez Skórzewo. Następnie planowane jest zamknięcie jednego pasa ruchu na ul. Poznańskiej do ul. Słonecznej. Ruch będzie odbywać się tylko z S11 do Dąbrówki – objazd przez Palędzie. Ze względu na konieczność objazdu przewiduje się możliwość pogorszenia płynności ruchu na odcinkach objętych objazdem. Będzie to powodowało utrudnienia szczególnie dla okolicznych mieszkańców, których trasy dojazdów wydłużą się.

Przepraszamy za utrudnienie i prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie informacje związane z odcinkowym zamykaniem drogi będą umieszczane na stronie internetowej. 

Postępowanie ZDP nr WZ.261.2.16.2022 - https://tiny.pl/9zjcc

A. Rutyna

Nowe rondo w Dąbrówce - projekt