W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, w kwaterze Siedmiu Grobów, odbyła się uroczystość upamiętniająca zbrodnie, które miały miejsce w latach 1939 – 1942 pod nazwą „TAJEMNICE”. Była to również okazja do zakończenia rocznego projektu edukacyjnego dla uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych na terenie gminy Dopiewo pod tą samą nazwą pod kierownictwem Małgorzaty Rogal - Dropińskiej, wicedyrektor ZSP w Dopiewie, za który otrzymała nagrodę im. Grażyny Langowskiej.

Uroczystość odbyła się w zabezpieczeniu kompanii honorowej wystawionej przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego pod dowództwem kpt. Adriana Hajdamowicza i przy oprawie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem plut. Mateusza Osowskiego.

U uroczystości udział wzięło ponad 500 uczniów, Wójt Gminy Dopiewo, Radni Rady Gminy i Rady Powiatu, Wielkopolski Kurator Oświaty, Członek zarządu Powiatu Poznańskiego, przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Nadleśnictwa Konstantynowo, organizatorów marszu Pamięci „Katyń Zachodu”, jednostek gminnych pracowników Urzędu Gminy Dopiewo oraz mieszkańcy.

Po Uroczystości w kwaterze Siedmiu Grobów, marszem uczestnicy przeszli na polanę Koła Łowieckiego nr 113 „Wilk”, gdzie koncert zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dowództwem plut. Mateusza Osowskiego oraz Zespół muzyczny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie pod kierownictwem Marcina Mańki. Uczestnicy skorzystali z rozmów z przedstawicielami jednostek wojskowych, grup rekonstrukcyjnych i skosztowali zupy pomidorowej.

Przed rozpoczęciem uroczystości w lasach Zakrzewsko – Palędzkich, przedstawiciele samorządu w składzie: Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk i Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo Piotr Dziembowski złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku upamiętniającym więźniów i jeńców obozu pracy w Gołuskach, w okresie II wojny światowej obozie pracy, przebywali jeńcy brytyjscy, francuscy i rosyjscy, a potem więźniowie narodowości żydowskiej.

MJ fot MJ