Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii konopnickiej w Dopiewcu w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” finansowanego przez MEiN wyjechali na wycieczki.

  1. We wtorek 17.05.2022 uczniowie klas Ia i IIa liczące razem 41 osób pojechały na wycieczkę szkolną do rezerwatu archeologicznego w Biskupinie; zachwycili się wędrówką śladami naszych królów i opowieściami przewodnika.
  2. Dnia 17.05.2022 uczniowie z klas IIb, IIIa i IIIb, łącznie 46 uczniów, ze Szkoły Podstawowej w Dopiewcu wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Dzieci zwiedziły kompleks klasztorny wraz z podziemiami w Mogilnie oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.