W ramach rozstrzygniętego drugiego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie na realizację 2 dużych inwestycji: Budowę ulicy Leśnej w Dąbrowie - Etap I oraz Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa ul. Leśnej - I etap

Dofinansowanie w wysokości 9,8 mln zł zostanie przeznaczone na budowę ul. Leśnej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolnej) wraz z budową kanału deszczowego w Dąbrowie w Gminie Dopiewo.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m na odcinku ok. 760,00 m wraz z lewostronnym i prawostronnym chodnikiem o szer. 2,0 m. Ponadto, planowana inwestycja obejmuje wykonanie: przebudowy skrzyżowań „krzyżujących” się z projektowaną drogą; budowę oświetlenia ulicznego; budowę kanału deszczowego; budowę elementów systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Przewidywana wartość zadania 10,8 mln zł.

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi w miejscowości. Projektowana inwestycja ma stanowić element planowanego w przyszłości układu komunikacyjnego łączącego Dąbrowę ze Skórzewem i dalej drogą wojewódzka nr 307.

Budowa świetlicy

980 tys. zł przeznaczone jest z kolei na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy w Dąbrowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W ramach inwestycji planowana jest budowa nowego, parterowego budynku świetlicy wiejskiej, w którym znajdować się będą:  sala spotkań; szatnie; toalety damskie, męskie oraz ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; hol; kuchnia cateringowa do przygotowywania przywożonych dań z zewnątrz; zmywalnia; magazyn; pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia. Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 201 m2. Przewidywana wartość inwestycji to  1,92 mln zł.

Świetlica ze względu na swoją dostępność ma być miejscem aktywności różnorodnych grup mieszkańców i być otwarta wedle zapotrzebowania i aktywności mieszkańców. Świetlica ma stanowić miejsce, gdzie będą mogli się spotkać wszyscy mieszkańcy, aktywne grupy społeczności lokalnej – koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie i tam organizować życie społeczne miejscowości.

Samorządy złożyły łącznie 7899 wniosków w ramach drugiego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaakceptowanych zostało 4989 wniosków, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie. W województwie wielkopolskim dofinansowanie otrzymały 504 inwestycje.

Każde dodatkowe środki, pozyskane przez samorząd Gminy Dopiewo, zwiększają możliwości inwestycyjne. Warto o nie się starać, zarówno o te, które pochodzą z UE, jak i z budżetu krajowego. Warto też o takich możliwościach rozmawiać, bo dzięki dotacjom można więcej zrobić dla mieszkańców. Dotacje z „Polskiego Ładu” były jednym z tematów rozmów samorządowców Gminy Dopiewo z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, który w styczniu obiecywał wesprzeć starania Gminy Dopiewo, dotyczące dotacji z „Polskiego Ładu”.

 

MB, AM fot. MJ, graf arch. UG