Rada Gminy informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 15. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  3. Informacja o procedurze wdrożenia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo”.
  4. Informacja o ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w czasie wakacji letnich na Owocowej Plaży w Zborowie.
  5. Omówienie koncepcji modernizacji boiska w Dopiewcu.

 

 

Data wydarzenia: 
2022-06-08 15:00