Rada Gminy informuję, że w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Dopiewo za 2021 r.
  3. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

 

Data wydarzenia: 
2022-06-06 15:00
Sesja Rady Gminy