Z okazji Dnia Samorządowca

22 lata temu polski Sejm ustanowił 27 maja Dniem Samorządowca. Jest więc ten dzień świętem wszystkich tych, którzy od 32 lat (8 marca 1990 r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym i odbyły się pierwsze wybory) pracują na rzecz lokalnych społeczności. Przez lata idea samorządności dojrzewała, rozwijała się, mając na celu usamodzielnienie struktur u podstaw zarządzania. To wielka zdobycz młodej polskiej demokracji – nie do przecenienia.

Dziś samorządy borykają się z wieloma problemami, ale jest w nich siła, która ma wyjątkowe znaczenie w budowaniu niezależności od władzy centralnej i rozwijaniu lokalnych innowacyjnych inicjatyw. Dla Polaków to jedna z tych wartości w wolnym kraju, których warto i trzeba bronić. To samorządy pokazują, że praca u podstaw prowadzi do szybszego rozwoju w obszarach społecznym, gospodarczym czy kulturowym. Obywatele zaś dzięki funkcjonowaniu urzędów i instytucji samorządowych mogą załatwiać swoje sprawy na miejscu, w małych społecznościach. W tychże społecznościach tworzone są prawa i zasady współżycia, które odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców.

Z okazji Dnia Samorządowca chciałbym życzyć radnym, sołtysom, radnym sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym, aby czerpali jak najwięcej satysfakcji ze swojej pracy. Mogą Państwo czuć się dumni z pełnionych funkcji i wypełnianych obowiązków, bo samorządy to największe osiągnięcie polskiej demokracji po 1990 r. Mieszkańcom zaś życzę, aby mieli godną reprezentację lokalnej społeczności i życzliwe wsparcie urzędników na co dzień.  

Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra