Trwają prace nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. Poza realizowaniem bieżących zadań i aktualnych wyzwań – wobec niełatwej teraźniejszości, w której żyjemy - chcemy ambitnie projektować wieloletnią przyszłość naszej lokalnej wspólnoty samorządowej, z myślą o następnych pokoleniach.

Chcemy otwarcie skorzystać z Państwa opinii na temat obecnej sytuacji i oczekiwanych kierunków rozwoju. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Ankiety
WYPEŁNIJ ANKIETĘ do 10.06.2022 roku - https://dopiewo.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo pochodzi z 2016 roku i wymaga zastąpienia nowym całościowym dokumentem, zarówno ze względu na zmianę przepisów prawa, jak również znaczące zmiany społeczno-gospodarcze oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla naszej Gminy.

Szczególnie zależy nam na tym, aby działania programowe i projektowe stały się dobrą okazją do wspólnej dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o bieżących sprawach całej Gminy, ale również przyszłości naszej „małej ojczyzny” w kilkunastoletniej perspektywie.  Już na pierwszym etapie podjętych prac - w momencie diagnozy Gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz wytyczenia głównych kierunków rozwoju. 

To ważne, aby mieli Państwo udział w budowaniu Nowej Strategii Rozwoju. Udział we wspomnianej Ankiecie niech stanie się pierwszym krokiem i pozytywnym wkładem w planowanie wspólnej dobrej przyszłości!

ZM

Data wydarzenia: 
Od 2022-05-19 13:00 do 2022-06-10 00:00
strategia rozwoju