Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie na budowę ulic Bratniej i Słonecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego dofinansowania to 2 076 377,01 zł.

Zakres prac inwestycji obejmuje budowę jezdni ww. ulic o nawierzchni o szerokości 5,50 m; budowę chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Bratniej oraz dwustronnego wzdłuż ul. Słonecznej,  zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni  o szerokości 2,00 m; zjazdy indywidualne do posesji;  liniowe progi zwalniające w ul. Słonecznej oraz w ul. Bratniej. Planowane jest wykonanie również odwodnienia ulic Bratniej i Słonecznej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, wykonane nowych oznakowań poziomych i pionowych oraz zamontowane elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery i balustrady).

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi  zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi w Skórzewie.

Wniosek o dofinansowanie złożony został przez Gminę w sierpniu 2021 r.

Zatwierdzone przez Premiera Mateusza Morawieckiego listy zadań powiatowych i gminnych wybranych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok opublikowane zostały w dniu 16.02.2022 r.

Wsparcie rządowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyska 2328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1698 gminnych. W województwie wielkopolskim wsparcie takie uzyskało 198 zadań: 46 zadań powiatowych i 152 zadań gminnych.

Państwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

MB

Inne artykuły na temat tego projektu:

  1. Budowa ul. Słonecznej oraz ul. Bratniej w Skórzewie