Szanowni Mieszkańcy Gminy Dopiewo, ruszyła 7 edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.


Do 30 czerwca 2022 - wypełnij elektroniczny formularz - zgłoszenia projektu.

Lista poparcia - pobierz i wypełnij - niezbędna do zgłoszenia projektu.


W tym roku mieszkańcy w naszej gminie ponownie zdecydują na co zastaną rozdysponowane środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania projektów. Nie przegap swojej szansy!

Zasady Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego - ZAPOZNAJ SIĘ

Przedstawiamy najważniejsze informacje o tegorocznej 7 edycji DBO. 

Od 15 do 30 czerwca 2022 roku trwa zgłaszanie projektów.

Zachęcamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo do zgłaszania własnych pomysłów i propozycji.

Kto może zgłosić projekt do realizacji?

Zgłosić projekt może każdy pełnoletni mieszkaniec gminy. Zgłoszony projekt musi dotyczyć terytorialnie wyłącznie sołectwa będącego miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

Kiedy zgłoszony projekt jest ważny?

Zgłoszenie projektu jest ważne, gdy poparte zostało podpisami 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak zgłosić projekt?

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia projektu i przedstaw w nim informacje o swoim projekcie

Pobierz formularz listy poparcia. Zbierz podpisy poparcia pod swoim projektem od 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia

Kiedy można zgłosić projekt?

W terminie 7 dni od ogłoszenia przez Wójta Gminy Dopiewo w zarządzeniu takiej możliwości. W 7 edycji DBO zgłaszanie projektów trwa od 15 do 30 czerwca 2022 roku.

Czy i w jakim zakresie można skonsultować projekt przed jego zgłoszeniem - na etapie przygotowania?

Tak, Wójt Gminy umożliwia konsultację projektu z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie oszacowania kosztów realizacji zadania i własności gruntów - TUTAJ 

Jakie są ograniczenia kosztów realizacji projektów?

Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Każdej grupie została przypisana część puli środków na DBO oraz minimalne i maksymalne koszty realizacji projektów.

 •   Grupa I – maksymalny 145.000 zł, minimalny 50.000 zł.
 •   Grupa II - maksymalny 60.000 zł, minimalny 15.000 zł.
 •   Grupa III - maksymalny 95.000 zł, minimalny 25.000 zł.

 Sprawdź poniżej, do której grupy zostało przypisane Twoje sołectwo.

Jaki jest podział na grupy sołectw?

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje 3 największe pod wzgledem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo - limit środków 145.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - limit środków 60.000 zł. 
 • Grupa III - obejmuje pozostałe 5 sołectw Gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo - limit środków 95.000 zł.

Nie można zgłosić projektów, które:

 •    wykraczają poza katalog zadań własnych Gminy.
 •    nie spełniają wymogu ogólnodostępności.
 •    po zakończeniu realizacji spowodują wysokie koszty związane z obsługą, eksploatacją, utrzymaniem, itp.
 •    są niezgodne w dniu zgłoszenia z obowiązującymi w Gminie planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.
 •    zakładają realizację części zadania np. wykonanie dokumentacji projektowej.

Można zgłosić projekty, które:

 •   dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw).
 •   zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo.
 •   dotyczą sołectwa, w którym mieszka Wnioskodawca.
 •   uzyskały największe poparcie w głosowaniu.
 •   mają charakter ogólnodostępny.
 •   będą służyć mieszkańcom Gminy.

Jak głosować na projekty w ramach DBO?

 • Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez wzgledu na wiek. 
 • Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru sposród projektów poddanych głosowaniu. 

Realizacja projektów DBO:

 • Do realizacji w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą skorygowaną liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych w ramach grupy.
 • Realizacja projektów nastąpi w 2023 r. 
Data wydarzenia: 
Od 2022-05-16 00:00 do 2022-06-30 23:55
DBO 7 edycja