Blisko pół miliona kosztować będzie gminę Dopiewo remont zabytkowego pałacu w Dąbrówce. Pozyskała ona na ten cel 110 tys. zł  dotacji z powiatu poznańskiego. Remont obejmuje wymianę dachu i instalacji odgromowej oraz izolację fundamentów.

Zabytkowy pałac w Dąbrówce pochodzi z drugiej połowy XIX w. i został zbudowany przez zasłużoną dla lokalnej społeczności rodzinę von Tempelhof. Znajduje się on w parku krajobrazowym z XVIII w. Zarówno pałac, jak i park wpisane są do rejestru zabytków. Po II wojnie światowej przejęło go państwo. Od tego czasu pełni funkcje oświatowe. Do 2003 r. mieściła się w nim publiczna szkoła podstawowa, a następnie szkoła społeczna, prowadzona przez „Stowarzyszenie dla Przyszłości”. Kilka lat temu nadano jej imię podróżnika Kazimierza Nowaka”.

Dzięki uprzejmości obecnego właściciela parku, którym jest RSP Dąbrówka i współpracy z samorządem, park jest dostępny dla mieszkańców i podobnie jak tworzone w jego sąsiedztwie przez gminę obiekty służy rekreacji. W sąsiedztwie  powstał plac zabaw, mini boisko i pumptruck. Gmina Dopiewo od kilku lat pozyskuje również dotacje z innych źródeł na pielęgnację znajdujących się niedaleko pałacu drzew pomnikowych.

Michał Juskowiak

fot. M. Juskowiak, graf. Arch UG

Dotacja w ramach naboru powiatu poznańskiego w 2022 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.