Rada Gminy informuję, że w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Wizja lokalna w Gołuskach – rejon Os. Leśnego.
  2. Wizja lokalna w Zakrzewie - skrzyżowanie ulic: Gajowej i Zakrzewskiej.
  3. Wizja lokalna w Dąbrówce – skrzyżowanie ulic: Malinowej i Wzdłuż torów.

Powrót do Urzędu Gminy około godz. 16.00.

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Podsumowanie wizji lokalnych.
  3. Propozycja wprowadzenia do WPF-u zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Żeglarskiej, Koszykarskiej, Wioślarskiej i Łyżwiarskiej w Skórzewie”.
Data wydarzenia: 
2022-05-16 15:00
Rada gminy podczas obrad