60 drzew uczniowie posadzili na terenie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Projekt „Drzewa dla Szkoły – Drzewa dla Ziemi” zrealizowany został przez  Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Fundację Innowacji „FISHKA” przy wsparciu finansowym Gminy Dopiewo. W wydarzenie zaangażował się Wielkopolski Park Narodowy i deweloper Linea.

W sadzeniu udział wzięły wszystkie klasy wraz z nauczycielami i przedstawicielami rady rodziców. Podczas dnia ziemi 22.04 posadzono 60 drzew:

  • 24 brzóz,
  • 16 głogów,
  • 7 jarząbów,
  • 7 sosen czarnych,
  • 5 lip,
  • 1 platana
    i 10 krzewów: 5 dereni i 5 pecherznicy.

Każde drzewo otrzymało swoją nazwę, którą nadali sadzący uczniowie wraz z informacją, która klasa jest „opiekunem” drzewa.

MJ
fot. Magdalena Stępień