Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo to kluczowy projekt na drodze do tworzenia przyjaznych warunków życia dla mieszkańców naszej gminy. Rada Gminy na Sesji 31 stycznia dała zielone światło do rozpoczęcia prac nad takim dokumentem na lata 2022-2030. Dotychczasowa Strategia Rozwoju pochodzi z 2016 roku i po ponad 5 latach wymaga zastąpienia nowym całościowym dokumentem, nie tylko ze względu na zmianę przepisów prawa, ale również zmiany zachodzące w życiu i funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej, otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla naszej gminy.  

PDF icon ANKIETA

  • po 10 maja ankietę będzie można wypełnić i wysłać online w dziale „konsultacje społeczne”,

AKTUALNIE, MOŻNA:

  • wypełnioną ankietę można wysłać na adres: zbigniew.mamys@dopiewo.pl lub
  • dostarczyć do Biura Obsługi Klienta w urzędzie Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c 

Dotychczasowa Strategia Rozwoju pochodzi z 2016 roku i po ponad 5 latach wymaga zastąpienia nowym dokumentem, nie tylko ze względu na zmianę przepisów prawa, ale również zmiany zachodzące w życiu i funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej, otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla gminy Dopiewo. Strategia zostanie opracowana według zasad znowelizowanej ustawy i stanie się zasadniczym studium nakreślającym główne kierunki rozwoju i funkcjonowania lokalnego samorządu Gminy Dopiewo w perspektywie kolejnych lat. Będzie to wielowymiarowy i długofalowy program rozwojowy dla Gminy Dopiewo przygotowany przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami.

Zbigniew Mamys
fot. M. Juskowiak

 

Data wydarzenia: 
Od 2022-04-27 00:00 do 2022-05-30 00:00
okładka strategii Rozwoju Gminy Dopiewo