Gmina Dopiewo została zakwalifikowana do III edycji programu „LeadAir – miasta neutralne dla klimatu”. Znalazła się w doborowym gronie 18 gmin z całego kraju. Jesteśmy jedną z dwóch gmin wiejskich obok miast, wśród których są m.in. Warszawa, Rzeszów, Kraków, Łódź czy Poznań. O wyborze decydowała motywacja do podnoszenia kwalifikacji i dokonywania zmian oraz wizja działań po zakończeniu Programu. Rekrutacja miała charakter dwuetapowy. Obejmowała bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami aplikujących samorządów.

„LeadAir” to program edukacyjno-doradczy dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza i neutralności klimatycznej. Uczestnicy, wspólnie z ekspertami z wielu dziedzin, będą pracować nad rozwiązaniami przybliżającymi miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej, dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego samorządu.

Proces doradczy, czyli indywidualna współpraca samorządowców z ekspertami, rozpoczyna się w końcu kwietnia i ma długofalowy charakter. Realizowany będzie przez specjalistów takich dziedzin jak:energia, finanse, technologie, efektywność energetyczna, prawo, transport i zdrowie. Pozostaną oni do dyspozycji samorządów także po zakończeniu programu. Wynikiem tej współpracy będzie opracowanie kierunków zmian i strategii realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w polskich miastach. Reprezentantami Gminy Dopiewo w programie są  Zastępca Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Jazy oraz Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska - Piotr Pałczyński.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj: https://leadair.pl/ .

PP

 

Wystartują w programie LeadAir