Zespól Szkolno - Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach wzbogacił się o ogród zmysłów. Powstawał przez kilka tygodni, ścieżka sensoryczna już cieszy oko, jednak dopiero późną wiosną i latem rozkwitnie w pełni i pokaże się z tej najpiękniejszej strony.

Podczas prac nie było łatwo, gdyż pogoda jest dość kapryśna. Jednak zapału, ani sił nikomu nie zabrakło aby ukończyć projekt „Ogród zmysłów” - terapeutyczna i edukacyjna moc przyrody. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach III edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” w na zakup materiałów, elementów małej architektury do wykonania ścieżki sensorycznej oraz zakup roślinności. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna, przyrodnicza dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez umożliwienie odczuwania radości z kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz wspomaganie rozwoju i integracji sensorycznej. Ogród zmysłów jest wspólnym miejscem do budowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły. Stymulacja polisensoryczna jest znaczną częścią tego projektu.

Stworzyliśmy  przestrzeń  przyrodniczą  służącą dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzicom jako element relaksacyjny, ale również terapeutyczno – edukacyjny. Uroczyste otwarcie ogrodu zmysłów zostało dokonane przez naszych uczniów - mówi Adrianna Wojciechowska dyrektor ZSP w Więckowicach.

MJ