Gmina Dopiewo ogłosiła laureatów nagród Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Talent” i „Dopiewski Filar” podczas gali, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnym w Konarzewie 18 marca 2022 r. Statuetki, dyplomy, upominki i kwiaty wręczyli Wójt - Paweł Przepióra i Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Dziembowski.

Pierwszym „Dopiewskim Talentem” został Kosma Kasprzak - młody matematyk, licealista, studiujący jednocześnie na Uniwersytecie Jagielońskim, mający w dorobku wiele osiągnięć matematycznych - nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz publikacje naukowe. W jego dekoracji uczestniczył Eugeniusz Napierała ojciec śp. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo w latach 2014 - 2020, patrona tej nagrody. Nagrodę ustanowiła Rada Gminy Dopiewo w końcu ubiegłego roku, celem wyróżnienia młodych, wybitnych mieszkańców Gminy Dopiewo i upamiętniając włodarza.

„Dopiewskie Filary” zostały przyznane po raz piąty - jak zawsze w trzech kategoriach. Laureatem w kategorii animator została Kinga Żelechowska - Wiśniewska, prezeska Klubu Sportowo - Tanecznego „Activus”, organizatorka zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pedagożka i trenerka tańca. Laureatem w kategorii ambasador został Przemysław Witek, muzyk, pianista, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, który ma w dorobku wiele prestiżowych nagród i koncerty w różnych zakątkach świata. W kategorii super-filar laureatką została Teresa Kośmicka, prezeska  skórzewskiej Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma”, od blisko pół wieku wspierająca inicjatywy społeczne, aktywnie włączająca się w życie społeczne wspólnoty sołeckiej i gminnej.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, która zagrała kilka znanych utworów: „Hej Sokoły”, „Viva la Vida” (Coldplay), „Happy” (Pharel Wiliams), „Dancing Queen” (ABBA), „La Paloma”, „Most na rzecze Kwai”, „Blue Night”, „Sway” (Dean Martin, film „Shell we dance”), „Light my fire” (The Dors). Publiczność mogła podziwiać także  mistrzowskie pokazy taneczne reprezentantów Klubu „Activus”. Najpierw zatańczyła baletnica Michalina Chojak - mistrzyni Polski w choreografii „Ostatnia Sekundy”, a w finale 25-osobowa grupa taneczna „Activusa”, złożona z połączonych formacji modern jazz i hip hop.  Przedstawiła ona choreografię do utworu „Step Up”, którą zdobyła mistrzostwo Polski.

Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Dopiewo po raz pierwszy była streamingowana. Mogli w niej dzięki temu uczestniczyć na żywo również internauci (zapis streamingu dostępny jest na naszym profilu na Facebooku - link poniżej).

Kandydatury, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy Dopiewo w obu konkursach, rozpatrzyły na początku stycznia tego roku komisje pod przewodnictwem Wójta Gminy Dopiewo - Pawła Przepióry. Laureaci zostali wyłonieni spośród 8 zgłoszeń - w przypadku „Dopiewskiego Talentu” oraz 9 zgłoszeń - w przypadku „Dopiewsich Filarów”.

Uzasadnienia przyznania nagród:

Kosma Kasprzak
licealista i nieformalny student matematyki UJ w Krakowie
laureat edycji 1. DOPIEWSKIEGO TALENTU - NAGRODY IM. ADRIANA NAPIERAŁY WÓJTA GMINY DOPIEWO W LATACH 2014 - 2020

Za wybitne, niepowtarzalne i budzące podziw osiągnięcia matematyczne, pracowitość i skromność. Za wygrane konkursy matematyczne na wszystkich szczeblach edukacji, za zdobyte tytuły i nagrody. Za przyznane stypendia państwowe - ministerialne, rządowe.

Za godne reprezentowanie Polski, a przy okazji i Gminy Dopiewo, w międzynarodowej rywalizacji matematycznej. Za wywalczone złote medale - indywidualnie i drużynowo - podczas XV Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej w 2021 r. Za zajęcie, wraz z reprezentacją Polski 6. miejsca, na 105 uczestniczących państw, podczas 61. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w 2020 r.

Za publikacje w pismach naukowych, potwierdzające wyjątkowy talent, w tym doceniony przez środowisko uniwersyteckie artykuł „Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych”.
Za potencjał i jego konsekwentne wykorzystywanie.

Kinga Żelechowska - Wiśniewska
Prezes Klubu Sportowo - Tanecznego „Activus”
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY DOPIEWO
w kategorii: ANIMATOR

Za wkład w propagowanie aktywności ruchowej na terenie Gminy Dopiewo - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Za masowy odzew mieszkańców, przejawiający się wieloletnim i systematycznym uczestnictwem w organizowanych zajęciach tanecznych.

Za umiejętne połączenie pracy instruktora tańca, pedagoga, organizatora czasu wolnego i wypoczynku, przedsiębiorcy i społecznika. Za osiągnięcia wychowanków – te duże, wyrażone lokatami, medalami, nagrodami i tytułami podczas prestiżowych konkursów i zawodów, ale również te mniejsze, znajdujące odzwierciedlenie w setkach indywidualnych sukcesów polegających na porzuceniu niezdrowych przyzwyczajeń, rozpoczęciem przygody z tańcem, odnalezieniem życiowej pasji.

Za wieloletnią współpracę z samorządem, szkołami i jednostkami Gminy Dopiewo. Za uatrakcyjnianie wydarzeń występami grup tanecznych
i tworzenie interesującej oferty dla mieszkańców. Za inicjatywę, otwartość na pomysły, zmianę i rozwój, za gotowość na odkrywanie nowych obszarów.

Przemysław Witek
muzyk, pianista
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY DOPIEWO
w kategorii: AMBASADOR

Za wybitne osiągnięcia muzyczne, wyrażające się m.in. licznymi nagrodami w prestiżowych konkursach fortepianowych i koncertami w charakterze solisty nie tylko na scenach krajowych, ale i całego świata – w Arabii Saudyjskiej, Belgii, Chinach, Czarnogórze, Hiszpanii, Japonii, Kazachstanie, Kirgistanie, Niemczech, Rosji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainie, Włoszech. Za propagowanie w różnych zakątkach globu polskiej kultury i sztuki.

Za sławienie przy okazji podróży artystycznych dobrego imienia Polski, Wielkopolski i Gminy Dopiewo, w której mieszka od 12 lat.

Za angażowanie się w życie lokalnej społeczności poprzez przedsięwzięcia artystyczne (organizacja koncertów dla mieszkańców), religijne (oprawy muzyczne wydarzeń), ekologiczne (budki lęgowe, łąki kwietne), społeczne na rzecz mieszkańców (zbieranie i udostępnianie komputerów do nauki zdalnej dla dzieci z biedniejszych rodzin, projekty w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego).


Teresa Kośmicka
Prezes Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma”
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY DOPIEWO
w kategorii: SUPER-FILAR

Za trwającą niemal pół wieku pracę na rzecz środowiska lokalnego Gminy Dopiewo, piastując funkcję księgowej, głównej księgowej i przez ponad 20 lat prezesa Agrofirmy. Za społeczną odpowiedzialność biznesu, myślenie w kategoriach dobra wspólnego, wieloletnią współpracę z samorządem, sołtysami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi, parafią w Skórzewie, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za wkład w rozwój gminnego rolnictwa i spółdzielczości w Gminie Dopiewo. Za wspieranie inicjatyw społecznych, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym. Za stały udział w organizacji Gminnych Dożynek.
Za włączanie się w działalność sołectw, a w szczególności sołectwa Skórzewo.

Za umiejętne łączenie wielkopolskiej gospodarności z hojnością. Za doprowadzenie do przekazania mieszkańcom Skórzewa parku. Za wielokrotne udowadnianie, że przedsiębiorczość może iść w parze z wrażliwością społeczną.

Gratulujemy wszystkim Laureatom!

zapis streamingu z wydarzenia z filmowymi sylwetkami laureatów - kliknij tutaj


AM, fot. UG / M. Juskowiak, B. Spychała, M. Wolna (pełna relacja fotograficzna - wkrótce na naszym profilu na fb „Gmina Dopiewo - strona oficjalna”)
streaming i filmy o laureatach (dostępne w ramach streamingu): Transmisje Media dla Gminy Dopiewo