Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r., mogą wyrobić numer PESEL w Urzędzie Gminy Dopiewo (budynek B) ul. Wyzwolenia 24, Dopiewo. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku.

Uchodźcy przybywający z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na rejestrację w systemie mają 60 dni od momentu przekroczenia granicy. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami:

  • 618 906 422
  • 618 906 423

Co to jest PESEL?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

  • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
  • założenia konta w banku,

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL.

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się Urzędu Gminy Dopiewo (budynek B) ul. Wyzwolenia 24, w godzinach pracy urzędu, wcześniej rejestrując się telefonicznie.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL.

Papierowy wniosek składa się osobiście. Pobierz wniosek w PDF icon języku ukraińskim, bądź wniosek w PDF icon języku rosyjskim.

Wniosek jest bezpłatny.

Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Wniosek musi być czytelnie podpisany.

Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci, bądź zaświadczenie o przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. wydane przez Straż Graniczną).

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Potrzebne są też fotografie.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka.

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.

Potrzebne są też fotografie.

BS


ЯК  i ДЕ ОТРИМАТИ НОМЕР PESEL?

Всі особи, які прибули до Польщі з України від 24.02.2022 р. можуть отримати номер PESEL у  районній адміністраціїї Гміни Доп’єво (будинок B) Вулиця Wyzwolenia 24.

Що таке PESEL?

Номер PESEL це 11 цифр, які індивідуально присвоюють кожній людині.

PESEL є потрібний для:

  • для користування медичними послугами та  освітою
  • для відкриття банківського рахунку
  • отримання інших документів і рішення всіх офіційних справ у Польщі

Де подається заява на отримання номеру PESEL.

Щоб отримати номер PESEL, потрібно звернутися до районній адміністраціїї Гміни Доп’єво (будинок B) Вулиця Wyzwolenia 24 в години роботи адміністрації

Перш ніж звернутся до райадміністраціїї просимо Вас зателефонувати на один з номирів  і домовитися про дату і годину візиту.

  • 618 906 422
  • 618 906 423

Як подається заява на присвоєння номеру PESEL.

Заяву на папері  потрібно подавати особисто її можна зоповнити на спеціальній формі в уряді гміни, або виписати в елетронній формі і роздруковати.  Завантаж заяву на українській мові PDF icon wniosek_o_pesel_dla_ukr_zm_v01-1.pdf, чи на російській мові PDF icon rus-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.pdf

Заява безкоштовна.

Заяву заповняє особа, яка подає на присвоєння номеру PESEL чи урядовець на підставі поданих даних від заявника.

Потрібно мати з собою документ, на підставі якого особа перетнула кордон ( паспорт біометричний, або український внутрішній паспорт, свідоцтво про народження дитини, або довідку про перетин кордону після 24 лютого 2022 року, видану Прикордонною Службою.

Під час подання заяви  потрібно фото  встановленого зразката беруть відбитки пальців. Це не стосується дітей до 12 років та осіб, або  осіб, у  яких взяття відбитків пальців є фізично неможливим.

Подаючи заяву, потрібно подати свою електронну адресу та номер телефону, а також згоду на створення Profil zaufany (PZ) - Довіреного профілю (електронний акаунт, який дозволить вирішити багато офіційних справ за допомогою інтернету, наприклад,  надання заяви про грошову допомогу).

Як отримати номер PESEL для дитини.

Заяву на отримання номеру  PESEL може батьки, тимчасовий опікун чи особа, яка фактично опікується дитною.

У дітей від 12 років, братимуть відбитки пальців.