Czy obywatel Ukrainy może udać się do lekarza?

Każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd został odnotowany przez Straż Graniczną, a nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, może bezpłatnie korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Przychodnie w gminie Dopiewo przyjmują osoby potrzebujące opieki zdrowotnej: dorosłych i dzieci tylko z ważnymi dokumentami: ważny paszport z pieczęcią Straży Granicznej, potwierdzającą przybycie do Polski po 24 lutego 2022 r. (w przypadku braku miejsca na pieczęć w paszporcie, uznawane także jest zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy po tej dacie) lub PESEL dla obywateli Ukrainy.

Jak się zaszczepić przeciw COVD-19, jeśli nie masz numeru PESEL?

  • Osoba, która przyjechała do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.
  • Osoba uczącą się lub studiująca w Polsce.
  • Zagraniczny doktorant.
  • Cudzoziemiec z zezwoleniem na pracę.
  • Dyplomata.
  • Współmałżonek lub dziecko osoby z prawem pobytu w Polsce.

Kto może zaszczepić się przeciw COVID-19 w Polsce?

W Polsce zaszczepić się mogą osoby powyżej 18. roku życia, ale także dzieci i młodzież powyżej 5. roku życia.

Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 powinieneś się zgłosić do lekarza. Brak numeru PESEL nie stanowi przeszkody w procedurze szczepienia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby móc skorzystać ze szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień musisz posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Pamiętaj, aby w miarę możliwości za każdym razem posługiwać się tym samym dokumentem, który powinieneś zabrać ze sobą również na szczepienie.

szczepienia dla obywateli Ukrainy