Opiekunowie, mieszkania, dary, pesele czyli ważne sprawy w ramach pomocy Uchodźcom

Mija 11 dzień akcji wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy w Gminie Dopiewo. „Centrum dowodzenia” w Ośrodku Pomocy Społecznej przygotowuje się do realizacji zadań po wejściu w życie specustawy. Będzie to przede wszystkim przyjmowanie wniosków w ramach wsparcia finansowego.

Bardzo ważne jest teraz, aby mieszkańcy Gminy zgłaszali do OPS, że przyjęli do siebie gości z Ukrainy. Chodzi o te osoby, które gotowości przyjęcia do swoich mieszkań nie zgłaszały w naszym Banku Pomocy. Ci z Państwa, którzy zgłoszą ten fakt, będą mogli skorzystać z pomocy opiekuna, który pomoże im w kwestiach prawnych, a także przygotuje paczki z darów zebranych w ramach zbiórki prowadzonej w CRK Konarzewo.

Cały czas szukamy też następnych deklaracji mieszkaniowych. Obecnie w Banku mamy w zapasie 50 deklaracji o gotowości przyjęcia Uchodźców. Do Dopiewa zmierzają też dwa 20-tonowe tiry z darami z Wielkiej Brytanii. Przypominamy też, że każdy kto już jest gościem w naszej Gminie musi w Urzędzie Gminy odebrać własny PESEL. Nie dotyczy to tych osób, które już kiedyś były w Polsce i podejmowały pracę zarobkową.

Wszyscy niepełnoletni, którzy już do nas dojechali, bądź dotrą tu w przyszłości muszą mieć wyznaczonego opiekuna tymczasowego – szczegółowych informacji w tej kwestii, jak i w każdej innej udzielają pracownice OPS, które obsługują Punkt Konsultacyjny w ramach akcji „Pomoc Ukrainie” – tel. 61 814 80 20.

pd