Przedszkole Łamigłówka

W Gminie Dopiewo powstaje kolejne przedszkole publiczne z operatorem prywatnym. Będzie ono miało profil matematyczno-przyrodniczy. Zlokalizowane będzie w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej.

Ówki Bystre Główki

 • Projekt ten jest efektem lat edukacji i doświadczenia, czerpania od ekspertów ds. pedagogiki dziecięcej i formowania z ich najlepszych rozwiązań dla autorskiej sieci przedszkoli w Wielkopolsce. „Bystrymi główkami” nazywamy naszych przedszkolaków. Wierzymy, że w każdym dziecku drzemie potencjał. Tworząc mądre otoczenie, wspieramy jego harmonijny rozwój, bystrość i kreatywność – mówi Natalia Aleksandrov, która będzie kierować  nowym przedszkolem.

O co w chodzi?

 • Szanujemy dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczenia - osobowość, emocjonalność, indywidualność i zachowania społeczne. Dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do swobodnego rozwoju,
 • Doceniamy możliwości poznawcze dziecka, wierząc w jego mądrość, wrodzoną pasję poznawania świata, nie zawężamy metod pracy „do jednej”,
 • Wierzymy w potencjał rozwojowy każdego dziecka, dlatego promujemy „przyjazne przewodnictwo” w miejsce tradycyjnego wychowania,
 • Zakładamy, że dziecko jest wartością samą w sobie, dlatego dbamy, by ważniejsze było „być” niż „osiągać” – opieramy się na założeniach pedagogicznych Jespera Juula,
 • Odchodzimy od z góry narzuconych, przedszkolnych schematów, podążając za dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagając mu w realizowaniu pasji i zainteresowań, wzmacniamy postawę tolerancji, szacunku dla wielokulturowości i ekologii,
 • U nas dzieci stawiają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują, decydują, podejmują decyzję, respektując obowiązujące zasady
 • Budujemy w dziecku poczucie własnej wartości, z poszanowaniem zasad współpracy i respektowania granic innych,
 • Dążymy do wypracowania wspólnie z dzieckiem wewnętrznej motywacji do uczenia się.
 • Nie stymulujemy dzieci nadmiarem bodźców, wyznajemy zasadę „mniej znaczy więcej”.

Koncepcja  

Realizujemy koncepcję założeń „Porozumienia bez Przemocy”

 • Budujemy kontakt oparty na szacunku i świętowaniu różnorodności.
 • Wzajemne zrozumienie zaczyna się od uważnego wysłuchania.
 • Uważamy, że każde zachowanie dziecka służy zaspokojeniu jego ważnej potrzeby. Staramy się zrozumieć tę potrzebę.
 • Akceptujemy potrzeby i emocje, nie zgadzamy się na zachowania krzywdzące innych.
 • Wskazujemy, jak można zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
 • Uczymy rozmawiać o tym, co trudne.
 • Jesteśmy świadomi, że zachowanie dorosłych modeluje zachowanie dziecka.
 • Tworzymy zasady, które służą ochronie potrzeb dzieci i dorosłych.
 • Używamy języka wzajemnego szacunku.
 • Stwarzamy przestrzeń dla wyboru dziecka.
 • Szukamy sposobów, aby zaspokoić potrzeby dziecka.
 • Dajemy empatię niezaspokojonym potrzebom.
 • Rozbudzamy motywację wewnętrzną poprzez radość płynącej z aktywności, odkrywania i współdziałania.

Przedszkole będzie czynne w godz. 6:30 - 17:00.

Tekst i fot. Przedszkole Łamigłówka
www.dabrowa.lamiglowka.org

tel. 660 942 229


Na terenie gminy działa obecnie 6 przedszkoli publiczno - prywatnych, 2 zespoły szkolno - przedszkolne oraz 3 placówki prowadzone przez gminę Dopiewo. 

Wykaz placówek publicznych - TUTAJ

Wyka placówek niepublicznych - TUTAJ


Rekrutacja do przedszkoli - TUTAJ

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, która będzie czynna od 1 marca br. Następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Wniosek można również pobrać w wybranym przedszkolu:

 • Akademia „ArcyMalce” - Szafirowa 6, 62-070 Dąbrowa
 • Przedszkole Publiczne „Diamentowa Kraina” - Grafitowa 4a, 60-185 Skórzewo
 • Przedszkole Publiczne „Kolorowa Wyspa” - Miła 9, 60-185 Skórzewo
 • Przedszkole Publiczne „Leśna Polana” - Ognik 1, 62-070 Dopiewiec
 • Przedszkole Publiczne „Łamigłówka” - Batorowska, 62-070 Dąbrowa
 • Przedszkole Publiczne „Mali Odkrywcy” - Herbowa 6, 62-070 Dąbrówka
 • Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” - Kościelna 37, 62-070 Konarzewo
 • Przedszkole Publiczne „Iskierki” - Kolejowa 21, 60-185 Skórzewo
 • Przedszkole „Bajkowa Wyspa” - Malinowa 38, 62-069 Palędzie
 • Przedszkole „Leśne Duszki” - Długa 57, 62-070 Zakrzewo
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy - Bukowska 13, 62-070 Dopiewo
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich - Gromadzka 7, 62-070 Więckowice