Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie zaprasza Dostojnych Jubilatów, którzy w 2022 r. obchodzić będą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Dopiewo do składania wniosków w sprawie nadania przez Prezydenta RP Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wnioski można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 24, w godzinach pracy urzędu  do dnia 28 lutego 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie  pod nr tel. 618 906 429 lub 618 906 428.