W dniu 20.01.2022 r. Gmina Dopiewo zawarła umowę o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

  • Wartość dofinasowania szacuje się na 284 829,00 zł.
  • Wartość zadania: 337 047,65 zł.
  • Przyznana kwota środków: 284 829,00 zł.
  • Wykonanie zadania: 370 014,02 zł  Otrzymane dofinansowanie: 277 405,00 zł

Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach wewnątrzgminnych:

  • 797 Dopiewo/Dworzec Kolejowy – Skórzewo/Malwowa. Linia 797 jest uzupełnieniem kursów linii nr 729, zapewniając pasażerom dodatkowe połączenia z Dopiewa do Skórzewa oraz pośredni kurs do Poznania (z przesiadką w Skórzewie na autobus linii nr 177).
  • 798 Skórzewo/Malwowa – Skórzewo/Wiosenna (planowane uruchomienie od 01.09.2022 r.). Linia 798 jest ofertą połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców Skórzewa w okolicy ul. Batorowskiej w kierunku ul. Malwowej, gdzie można przesiąść się na linie: 177, 727, 729, 797.

Fot. arch WUW w PoznaniuPaństwowy Fundusz Celowy - belka z flagą i godłem Polski

Podpisanie umowy na dofinansowanie transpotru w gminie Dopiewo