W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Dopiewo, przypominamy o obowiązujących tymczasowych zasadach obsługi klientów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Urzędzie, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu bezpośrednio z pracownikami. LISTA PRACOWNIKÓW

ZAŁATWIENIE SPRAW BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA JEST MOŻLIWE, ACZKOLWIEK PIERWSZEŃSTWO MAJĄ KLIENCI UMÓWIENI TELEFONICZNIE.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (lista numerów pracowników) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP.

Ze względu na sytuację epidemiczną i wzmożony ruch klientów w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.  Klienci wchodzą do biura bez osób towarzyszących, jeśli nie jest to wymagane.

MJ

napis: zasady obsługi w Urzędzie Gminy - COVID-19