Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. 

Wyniki Konkursów na poszczególne priorytety zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy oraz na stronie www.bip.dopiewo.pl

Niezbędne dokumenty w celu zawarcia umowy:

Plik KTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA
Microsoft Office document icon Informacja dodatkowa do zawarcia umowy

baner z napisem NGO organizacje pozarządowe