Sołtysi zapraszają na zebrania wiejskie w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju

SOŁECTWO DOPIEWO

Sołtys Sołectwa Dopiewo - Tadeusz Bartkowiak serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie ul. Szkolna 21,

27 stycznia o godzinie 17.00

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dopiewo
 4. Zamknięcie obrad
   

SOŁECTWO KONARZEWO

Sołtys Sołectwa Konarzewo - Hanka Antkowiak - Janaszak zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie do budynku CRK w Konarzewie, ul. Poznańska 19,

28 stycznia o godzinie 17.00

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Konarzewo
 4. Zamknięcie obrad
   

SOŁECTWO DOPIEWIEC

Sołtys Sołectwa Dopiewiec - Mariola Nowak serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie do budynku GOK w Dopiewcu ul. Szkolna 11,

28 stycznia o godzinie 18.30

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dopiewiec
 4. Zamknięcie obrad

MW, MB

napis zebrania wiejski plus herb gminy dopiewo