Rada Gminy informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  3. Omówienie procedury i harmonogramu rekrutacji do przedszkoli w gminie Dopiewo w roku 2022.
  4. Informacja o ofercie rekreacyjno-edukacyjnej w placówkach oświatowych w czasie ferii zimowych.
Data wydarzenia: 
2022-01-17 15:00
rada gminy w trakcie obrad