Czy zgłosiłeś źródło ogrzewania do CEEB”? To obowiązek. Termin: do 30.06.2022!

Zrób to teraz online, unikniesz mandatu.

Łatwy do wypełnienia formularz - tutaj: https://ceeb.gov.pl/


Uruchomiliśmy infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację. 

Przypominamy, że do 30.06.2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej w urzędzie gminy.

Terminy:

  1. deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  2. deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

deklaracje:

PDF icon deklaracja_a.pdf
PDF icon deklaracja_b.pdf
PDF icon ulotka_dla_wlascicieli_i_zarzadcow.pdf
PDF icon ulotka.pdf

MJ

Data wydarzenia: 
Od 2021-07-01 07:30 do 2022-06-30 15:30