Rada Gminy informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie.

DG

Data wydarzenia: 
2022-01-17 16:00
rada gminy w trakcie obrad