Ponad 500 flag powstańczych rozdał mieszkańcom Gminy Dopiewo – Wójt Paweł Przepióra. Podczas popołudniowo – wieczornego objazdu konwój, złożony z trzech zabytkowych fordów z okresu międzywojennego, odwiedził 15 punktów, zgodnie z obwieszczoną trasą „Akcji Powstańczej”. Można w nich było odebrać flagę z rąk ubranego w historyczny strój Wójta, zobaczyć auta z epoki lub zrobić sobie zdjęcie z powstańcami i zabytkowymi pojazdami oraz porozmawiać - nie tylko o zwycięskiej insurekcji lat 1918 – 1919.

- Obywatele mamy dla Was flagi. Wywieście je przed swoimi domami. Niech wiszą tak długo, jak trwało powstanie, do 16 lutego. Dziś obchodzimy 103. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Od tego roku jest ono świętem narodowym – mówili do oczekujących mieszkańców „współcześni powstańcy”.

Rano samorządowcy, przedstawiciele gminnych jednostek i organizacji złożyli wiązanki i zapalili znicze w miejscach pamięci, związanych z Powstaniem Wielkopolskim, znajdujących się na terenie Gminy Dopiewo - w Dopiewie pod tablicą pamiątkową na ścianie urzędu i przy głazie obok dworca kolejowego, gdzie w dzień po wybuchu powstania miała miejsce zbiórka powstańcza, w Trzcielinie pod pomnikiem organizatora tej zbiórki, oraz dowódcy szturmu na lotnisko na Ławicy - ppłk. Andrzeja Kopy, w Konarzewie na grobach wspomnianego dowódcy i proboszcza parafii ks. J. Laskowskiego (poświęcił sztandar oddziału, wcześniej organizował strajk dzieci wrzesińskich), w Więckowicach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Podczas uroczystości w Dopiewie  obecne były poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego - Szczepu w Dopiewie, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Dopiewie oraz Sołtysów Gminy Dopiewo. Pieśni patriotyczne i niepodległościowe zagrała Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Po zmierzchu rozświetlone zostały na biało - czerwono budynki użyteczności publicznej - urząd i dworzec w Dopiewie oraz rotunda szkoły podstawowej nr 2 w Skórzewie, której patronem jest I.J. Paderewski - pianista i mąż stanu, którego przemówienie z okna Hotelu Bazar w Poznaniu w przeddzień wybuchu powstania uznawane jest za powstańczą iskrę zapalną.

W tym roku po raz pierwszy, mimo 103 lat jakie dzielą nas od wybuchu, 27 grudnia jest w Polsce „Narodowym Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”. Powstanie zadecydowało o zachodniej granicy odradzającego się po 123 latach zaborów państwa polskiego. Symbolicznie za datę zakończenia insurekcji przyjmuje się 16 lutego 1919 r. - dzień rozejmu w Trewirze, choć były miejsca na terenie objętym powstaniem, gdzie ogień walki jeszcze tego dnia nie wygasł.

AM, fot. UG Dopiewo / MJ, BS, AM

Film na zlecenie UG Dopiewo zrealizowała firma Transmisje Media

więcej zdjęć: kliknij tutaj