Przypominamy mieszkańcom Gminy Dopiewo o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie odśnieżania chodników przy posesjach i dachów budynków.

Chodniki

Prawo stanowi, że za odgarnięcie śniegu z chodnika przy budynku wielorodzinnym odpowiada jego zarządca,  natomiast w przypadku prywatnych posesji, to właściciel ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do jego domu. Śnieg należy usunąć w sposób zapewniający swobodne poruszanie się po chodniku. Zabronione jest jednak wyrzucanie go na jezdnię.

Przepisy określają również w jakich przypadkach odśnieżanie nie należy do właściciela bądź zarządcy budynku. Jeżeli posesję oddziela pas zieleni, właściciel nie ma obowiązku odśnieżania chodnika. Odśnieżanie w takim przypadku należy do gminy. 

Dachy

W przypadkach bardzo obfitych opadów śniegu i zalegania go na dachach budynków, to na zarządcach i właścicielach ciążą również obowiązki ich odśnieżania i usuwania lodowych sopli, co wynika z kolei z przepisów prawa budowlanego. 

Nieprzyjemne konsekwencje

Niedopełnienie obowiązków w zakresie odśnieżania może przynieść liczne nieprzyjemne konsekwencje dla zarządcy lub właściciela od mandatu poczynając, a na sprawie sądowej o odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też rentę dla osoby pokrzywdzonej w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku kończąc.

Dla naszego wspólnego dobrego i bezpieczeństwa, warto pamiętać o zasadach i obowiązkach ciążących w okresie zimowym na właścicielach i zarządcach posesji.

Adam Półtoraczyk

Komendant Straży Gminnej w Dopiewie