28 listopada 2021 r. odbył się VI Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Dopiewie, w zjeździe uczestniczył Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra.

Podczas zebrania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za poprzedni okres oraz przyjęte sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Strażacy Ochotnicy z terenu Gminy Dopiewo wybrali nowy skład Zarządu Gminnego na lata 2021 -2026:

 • Paweł Jurga – Prezes Zarządu
 • Eugeniusz Czyż – Vice Prezes
 • Mateusz Dorna – Vice Prezes
 • Adam Ratajczak – Sekretarz
 • Wojciech Dorna – Członek Prezydium
 • Mirosław Wachowiak – Skarbnik
 • Tadeusz Łuczyk – Komendant Gminny
 • Mateusz Suchodolski – Członek Zarządu
 • Maciej Płotkowiak – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną tworzyć będą:

 • Łukasz Rębacz – Przewodniczący
 • Michał Rożentalski – Sekretarz
 • Sebastian  Suchodolski – Członek 

PJ
fot. MW