Rada Gminy informuję, że w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
Data wydarzenia: 
2021-12-01 13:00
rada gminy w trakcie obrad