Rada Gminy informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  3. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  4. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
Data wydarzenia: 
2021-12-06 15:00
rada gminy w trakcie obrad