Poznańskie Muzeum Czekolady zaprosiło wszystkie klasy ze szkół Gminy Dopiewo do udziału w konkursie polegającym na wykonaniu projektu świątecznej czekolady. Rywalizacja odbywać się będzie między klasami w ramach każdej ze szkół. Zwycięzca z każdej szkoły, weźmie udział w warsztatach, które odbędą się w Muzeum Czekolady.

Klasy w czekoladzie

Co zrobić, by wygrać czekoladowe warsztaty? Wystarczy wykazać się aktywnością, wolą klasowej współpracy i inwencją twórczą. Udział w zabawie może wziąć każda klasa, ale może zgłosić jedną pracę plastyczną , wykonaną dowolną techniką. Powinna ona przedstawiać projekt najpiękniejszej, ręcznie robionej czekolady na Święta Bożego Narodzenia. Każdą pracę trzeba opisać danymi szkoły i klasy, aby łatwo zidentyfikować zwycięzcę. Pracę należy wysłać  pocztą  tradycyjną (listownie) do Muzeum Czekolady – adres: ul. Wrocławska 12, 61-838 Poznań. Na klasowe projekty Muzeum czeka do 20 grudnia tradycyjną. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie za pośrednictwem styczniowego „Czasu Dopiewa”. Czekoladowe warsztaty ze zwycięskimi klasami zostaną przeprowadzone w lutym 2022 r. Najładniejsze czekoladowe prace będą prezentowane w sklepie Muzeum Czekolady i w „Czasie Dopiewa”.

Słodkie muzeum

Poznańskie Muzeum Czekolady powstało w 2015 r. i znajduje się na ul. Wrocławskiej przy Starym Rynku. Dzieci mogą tu swobodnie, bez ograniczeń wyrażać swoją kreatywność, radość i zdumienie w procesie tworzenia czekoladowych tabliczek. To nietypowa warsztatownia, gdzie można wyrazić prawdziwego siebie. Nie chcemy narzucać szkolnych wymogów wobec dziecka. Chcemy by czas spędzony w muzeum dzieci wspominały przyjemnie, czując że to był ich czas, mimo że jest to lekcja muzealna lecz wiedza przemycona jest w bardzo przystępny i namacalny sposób wraz z zapachami i smakami.

więcej: w Czasie Dopiewa na stronach: 22-23 (żeby przejść, kliknij tutaj)

Joanna Szulc Muzeum Czekolady www.muzeumczekolady.edu.pl
Fot. Archiwum Muzeum Czekolady https://www.muzeumczekolady.edu.pl

Logo Muzeum Czekolady