Boisko „Sportowe Palędzie” wzbogaciło się o kolejne elementy małej architektury. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego doposażona została strefa aktywności na terenie boiska- zamontowano dwie ławki typu rowerek oraz zestaw street workout, a także wykonano nawierzchnię bezpieczną.

Realizacja inwestycji ma zachęcić nie tylko dzieci i młodzież do podejmowania aktywności fizycznej, ale również osoby dorosłe zamieszkujące teren sołectwa. Ponadto zamontowane zostały trzy ławki z oparciem oraz 4 kosze na śmieci. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 53 tys. zł, z czego 23 046,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Projekt pn. „Palędzie ćwiczy w „koronie” – dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim” jest współfinansowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Logotyp Odnowa Wsi 2020+

M. Wolna
fot. M. Juskowiak