G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział Kaźmierz zawiadamia mieszkańców: Dąbrowy, Pokrzywnicy, Więckowic, Zakrzewa – Os. Sosnowego, że do 28 listopada 2021 roku przeprowadzone będzie przewonienie gazu ziemnego w celu sprawdzenia szczelności sieci i instalacji gazowych oraz wyczulenia mieszkańców na zapach gazu.

Intensywność zapachu gazu ziemnego będzie silna i może wystąpić również w momencie włączenia lub wyłączenia odbiorników gazowych.

Kontrolę szczelności sieci gazowej przeprowadzi Pogotowie Gazowe. Kontrola szczelności wewnętrznych instalacji gazowych należy do obowiązków administracji i właścicieli budynków. („Prawo Budowlane”). Kontrolę tę, prosimy przeprowadzać w wyżej podanym okresie przewonienia gazu, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń piwnicznych oraz pionów instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

logo G.En.Gaz Energia Sp. z o.o.