Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyróżnił w listopadzie aktywnych uczestników Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.” To piąta edycja onkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” . Wręczenie dyplomów i statuetek, ze względu na pandemię, odbyło się na pięciu galach. Podczas jednej z nich wyróżnienie dla Palędzia odebrała sołtys tej wsi - Agnieszka Grześkowiak. Przekazanie wyróżnienia odbyło się w Kiszkowie, gdzie nagrodzono i wyróżniono 14 sołectw. 

- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, pokazuje ono, że nasze zaangażowanie i praca zostały dostrzeżone. Uczestniczę w programie od początku. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dużo udało się zrobić dla mojego sołectwa. Zakupiliśmy w ramach kolejnych projektów ławy biesiadne, urządzenia siłowni zewnętrznej, stragany wystawowe i wyposażenie kuchni. Najbardziej zadowolona jestem z boiska do koszykówki, które powstało koło świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy spotykają się i aktywnie spędzają czas.  Środki, jakie pozyskaliśmy pozwoliły zrobić więcej dla lokalnej społeczności, która z efektów zrealizowanych projektów chętnie korzysta – mówi Agnieszka Grześkowiak, sołtys Palędzia.

Galę uświetnił koncert polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu Scholii Liturgicznej „Millenium” ze Sławna pod dyrekcją Patryka Gadzińskiego i występy solowe młodych wykonawców. Wystąpił też zespół Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia. Artyści zachwycili tańcem, pieśniami i strojami góralskimi.

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” funkcjonuje od 11 lat. W Obecnie uczestniczy w nim 1879 sołectw, które mają na koncie 1700 zrealizowanych projektów za 35 mln zł. Spośród 11 sołectw z Gminy Dopiewo od początku uczestniczą w nim Dopiewiec, Palędzie i Więckowice, a od tego roku Dopiewo i Konarzewo.

Na zdjęciu - od lewej: Jarosław Maciejewski - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Wlkp. i Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Wlkp., Paweł Jazy - Zastępca Wójta Gminy Dopiewo, Agnieszka Grześkowiak - Sołtys Palędzia, Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Maria Bąk

 

Pamiątkowe zdjęcie przy tzw. ściance.