Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania kandydatów do nagród „Dopiewski Filar” i „Dopiewski Talent”. Na dostarczenie zgłoszeń w obu przypadkach czekamy do końca 2021 r. Zgłaszającymi mogą być: mieszkańcy, firmy z terenu gminy, organizacje, instytucje lub grupy nieformalne działające na terenie gminy, a także członkowie kapituły konkursowej – w obu przypadkach. Wypełnione formularze, które udostępniamy za pośrednictwem strony dopiewo.pl, należy dostarczyć najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Dopiewo (przynieść, wysłać pocztą tradycyjną lub emailem – decyduje data wpływu). Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna i obowiązujące rygory sanitarne.

Dopiewski Talent

Nagroda „Dopiewski Talent” im. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo w latach
2014 - 2020 została ustanowiona w październiku tego roku przez Radę Gminy Dopiewo. Jest wyróżnieniem dla osób młodych do 26 roku życia, których uzdolnienia, talent, wiedza, osiągane wyniki są szczególne w skali regionu, kraju i świata. Przyznawana jest raz w roku – jednej osobie.

Dopiewski Filar

Nagroda Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar” przyznawana już była 4-krotnie. Otrzymało ją do tej pory 12 osób. W ubiegłym roku jej nie przyznano, ze względu na sytuację - śmierć Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały. Podczas każdej edycji poszukiwani są kandydaci w trzech kategoriach: „animator”, „ambasador” i „super – filar” i w każdej wyłaniani są laureaci. Nagroda „Dopiewski Filar” ma charakter honorowy. Otrzymują go osoby, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do integracji gminnych środowisk lub propagowania dobrego imienia gminy, są wzorem do naśladowania dla innych.

Dokumenty dotyczące nagród:

AM

 

 

Data wydarzenia: 
2021-12-31 00:00
statuetki nagród