Zakończyła się pierwsza część remontu wieży kościoła w Skórzewie. Wymieniono też stolarkę drewnianą. Wartość inwestycji: 400 tys. zł. Parafia pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie pozyskała na to zadanie dotację w wysokości 180 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dodatkowo na wymianę głównych, przeszkolonych drzwi i drzwi dwuskrzydłowych bocznych kościoła, znajdujących się w sąsiedztwie wieży, Gmina Dopiewo przekazała dotację w wysokości 30 tys. zł (koszt 66 tys. zł).

Wieża ma 45 metrów. W ramach tegorocznej modernizacji oczyszczona została i uzupełniona cegła klinkierowa i spoiny. Naprawiono i otynkowano elewację oraz gzymsy. Zamontowano nowe parapety z blachy oraz wymienione zostały 3 duże okna z zamontowaną siatką zabezpieczającą przed ptakami.

Trochę historii

Pierwsze informacje o kościele w Skórzewie pochodzą z 1300 r., ale obecny budynek stanął tu w latach 1927 – 1929. Inicjatorem jego budowy był . ks. S. Kozierowski, patron jednej ze skórzewskich ulic. Trzynawowy kościół w stylu mieszanym ma kształt krzyża, ma sklepienie łukowe w nawie głównej i beczkowe w nawach bocznych. Jest długi na 45 m i szeroki na ponad 20 m. Budynek, który służył parafianom wcześniej, musiał zostać rozebrany ze względu na zły stan techniczny.

Regularne naprawy i konserwacje pozwalają wydłużyć okres użytkowania budynku. Miejmy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym i zaplanowanym pracom kościół w Skórzewie, będący  charakterystycznym obiektem architektonicznym największej miejscowości Gminy Dopiewo, zachowa świetność jak najdłużej.

MJ„ fot. MJ, arch. parafii