Konkurs skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich  realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 23.59.

Informacji udziela:
Michał Brożyński, michal.brozynski@rops.poznan.pl, tel. 61 858 45 35.

Microsoft Office document icon formularz_zgloszeniowy_konkurs_wolontariusz_2021.doc

Microsoft Office document icon ogloszenie_konkurs_wonw_2021-11.doc

Microsoft Office document icon uchwala-nr-4298_2021_konkurs_wolontariusz_2021.doc