Rada Gminy informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 14:30 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
Data wydarzenia: 
2021-11-29 14:30
rada gminy w trakcie obrad