Rada Gminy informuję, że w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie kupna części nieruchomości położonej w Dopiewie, przy ul. Poznańskiej.
  3. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  4. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
  5. Funkcjonowanie Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie.
Data wydarzenia: 
2021-11-29 15:00
rada gminy w trakcie obrad