Gmina Dopiewo zakończyła prace polegająca na doposażeniu placów zabaw w nowe urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Łączna kwota inwestycji wyniosła ponad 400 tys. zł, na część urządzeń Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne.

Za kwotę ponad 145 tys. zł zakupiono nowy sprzęt na pięciu placach zabaw, zakupiono:

 • Dąbrowa ul. Tęczowa: zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami + nawierzchnia, kredki - kosze na śmieci
 • Dąbrówka ul. Bukowa: Ławka z przewijakiem, kredki - kosze na śmieci
 • Dopiewiec ul. Leśna: zestaw zabawowy + nawierzchnia, huśtawka + nawierzchnia, kredki - kosze na śmieci
 • Lisówki: zestaw sprawnościowy + nawierzchnia, huśtawki + nawierzchnia, kredki - kosze na śmieci
 • Zakrzewo, za strażnicą: linearium + nawierzchnia, huśtawki + nawierzchnia, kredki - kosze na śmieci

Zadanie zrealizowane w ramach realizacji operacji pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Dopiewo” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Umowa o przyznaniu pomocy NR 01805-6935-UM1512881/20 z dnia 13.05.2021 r.),

Dodatkowo za kwotę ponad 148 tys. zł doposażono park „Leśny Zakątek” w Skórzewie, w ramach wygranej w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku. Pojawiły się nowe: Ławki betonowe, ławki huśtawki, kosze na śmieci, stół do szacho-chinczyka, stojak na rowery, konstrukcja drewniana, słupek do ładowania

W Gołuskach również dzięki ubiegłorocznej wygranej w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim za kwotę 25 tys. zł zakupiono: urządzenie street workout, tyrolka, zestaw sprawnościowy, które zostały zamontowane na terenie rekreacyjnym „Park Wiejski w Gołuskach”

Pumptrack w Dąbrówce zyskał:  ławki, kosz na śmieci i stojaki na rowery. Nowe ławki pojawiły się również na boiskach wiejskich w Dąbrowie i Zakrzewie.  Nowe elemety pojawiły się również na placach zabaw w:

 • Dopiewiec ul. Leśna: piaskownica z zadaszeniem
 • Dopiewiec ul. Kwiatowa: zestaw, bujaczek, nawierzchnia bezpieczna
 • Gołuski ul. Polna: linearium
 • Skórzewo ul. Malinowa: zestaw + nawierzchnia
 • Konarzewo „doły”:  tyrolka
 • Dopiewo ul. Łąkowa: nowe siedzisko huśtawka

MJ, JB fot. MJ