Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra przekazał 15 listopada 2021 r. Przewodniczącemu  Rady Gminy – Leszkowi Nowaczykowi, w obecności Skarbnik Gminy – Małgorzaty Mazurek, projekt budżetu na 2022 r. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Jego uczestnicy podkreślili proinwestycyjne założenia budżetu na przyszły rok, zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed samorządem i wyrazili przekonanie o kontynuacji dobrej współpracy w nowym roku budżetowym.

Wydatki budżetu w 2022 r. zaplanowano na poziomie 216.292.390 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 146.109.586 zł i wydatki majątkowe w wysokości 70.182.804 zł. Z kolei dochody budżetu w 2022 r. mają wynieść 180.792.390 zł, w tym dochody bieżące 162.398.967 zł i dochody majątkowe 18.393.423 zł.

Zatwierdzenie budżetu na 2022 r. przez radnych odbędzie się poprzez głosowanie na grudniowej sesji Rady Gminy Dopiewo. Radni przyjmą wtedy również wieloletnią prognozę budżetową na lata 2022 – 2030.

Budżet na kolejny rok jest wynikiem konsultacji z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Powstający w Urzędzie Gminy Dopiewo projekt uwzględnia realia finansowe, zadania do zrealizowania, potrzeby i priorytety całej Gminy Dopiewo i poszczególnych jej sołectw.

Szczegóły:

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok - kliknij tutj

Zarządzenie Nr 368/21 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 15 listopada 2021roku w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok - – kliknij tutaj

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030 - kliknij tutaj

AM

Przekazanie projektu budżetu