Główne uroczystości w Gminie Dopiewo, związane z Narodowym Dniem Niepodległości, tradycyjnie odbyły się w miejscu zwanym Kwaterą Siedmiu Grobów w Lasach Palędzko – Zakrzewskich, o godz. 11. Wzięli w nich udział samorządowcy i mieszkańcy Gminy Dopiewo. Nie zabrakło też gości, z Poznania i okolicznych gmin, którzy postanowili oddać hołd walczącym o niepodległość na przestrzeni wieków w tym szczególnym miejscu. Obchody rozpoczęło wspólne odśpiewanie przez uczestników hymnu Polski, po którym przemawiał Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra. Zanim proboszcz parafii w Zakrzewie – ks. Dariusz Piasecki rozpoczął mszę św. za Ojczyznę, delegacje złożyły wiązanki i znicze pod tablicą pamiątkową, obok której wartę pełnili strażnicy gminni i stały poczty sztandarowe. Wśród delegacji, obok władz samorządowych, byli przedstawiciele szkół, straży pożarnej, harcerze. Poczty sztandarowe wystawili sołtysi, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa, szkoły podstawowe z Dąbrowy, Dopiewa, Konarzewa, Skórzewa i Więckowic. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Przed obchodami w lesie, samorządowcy złożyli biało - czerwone wiązanki w innych miejscach pamięci na terenie Gminy Dopiewo: w Dopiewie - przed tablicą Powstańców Wielkopolskich na ścianie urzędu i przy głazie  upamiętniającym „Bojowników walczących o niepodległość i wolność w latach 1918-1945” przed dworcem kolejowym, w Trzcielinie - przy głazie ppłk. Andrzeja Kopy - dowódcy powstańczego z naszej gminy, w Gołuskach - przy głazie postawionym na pamiątkę więźniów i jeńców obozu z okresu II wojny światowej oraz w Więckowicach - przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

więcej zdjęć - kliknij tutaj, żeby przejść do albumu na naszym profilu na fb „Gmina Dopiewo - strona oficjalna”.


AM, fot. Urząd Gminy Dopiewo / AM, BS, MJ